Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. (οπισθόφυλλο)