Είστε εδώ

«Ο διαγωνισμός μας», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. (έσω οπισθόφυλλο)