Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Ανθήλη, Δρόμοι στο Φως, Ποιήματα-Αθήνα 1946. 2. Τάκη Ανθήλη, Θυσία στην Άνοιξη, Ποιήματα-Αθήνα 1947.3. Νότη Κ. Ρυσσιάνου, Το Σκουριασμένο νερό . Ποιήματα, Αθήνα 1948. 4. Αντώνη Ι. Πρόκου, Νήτη, Ποιήματα-Σέρρες 1948. 5. Σαράντου Παυλέα, Το τραγούδι των ωκεανών, Ποιήματα-Θεσσαλονίκη 1948. 6. Γιώργου Ν. Κάρτερ, Δευτέρα παρουσία, Ποιήματα, Αθήνα 1948. 7. Στέλιου Γεράνη, Πορεία προς το φως, Ποιήματα - Πειραιάς 1949», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 44-45