Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Πένθος», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 4