Είστε εδώ

«Βυζαντινή τέχνη. Μορφή Αγίου», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. 1