Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 33 (Ιούνιος 1949), σ. (εσώφυλλο)