Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Είσαι το χθες», Μορφές, τχ. 32 (Μάιος 1949), σ. 297