Είστε εδώ

Wells H.G., «Το μαργαριτάρι της αγάπης», Μορφές, τχ. 32 (Μάιος 1949), σ. 294-297