Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Σαλκιμιά», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 261