Είστε εδώ

Τζιάτζιος Ευάγγελος Στ., «Μνημόσυνο. Βαγγέλης Τζιάτζιος (1905-1948). Αινίγματα», Μορφές, τχ. 31 (Απρίλιος 1949), σ. 261