Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Οντολογία και υπαρξισμός», Μορφές, τχ. 30 (Μάρτιος 1949), σ. 206-209