Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Γιορτάσιμο», Μορφές, τχ. 30 (Μάρτιος 1949), σ. 205