Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Χρυσάνθης Ζιτσαία, Συμφωνίες, Ποιήματα – Θεσσαλονίκη 1948», Μορφές, τχ. 29 (Φεβρουάριος 1949), σ. 194-195