Είστε εδώ

Θεοτοκόπουλος Δομήνικος, «Ελληνική τέχνη. Η Γέννησις», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. 121