Είστε εδώ

«Εκδόσεις του περιοδικού Μορφές», Μορφές, τχ. 28 (Ιανουάριος 1949), σ. (εσώφυλλο)