Είστε εδώ

Νόνας Πέτρος, «Από μήνα σε μήνα. Επιστολές», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 117-118