Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική. Η συμφωνική ορχήστρα-Συναυλίες», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 114-115