Είστε εδώ

Γιάκος Διονύσιος, «Ελληνική τέχνη. Τοπίο Χαλκιδικής», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. 81