Είστε εδώ

«Εκδόσεις του περιοδικού Μορφές», Μορφές, τχ. 27 (Δεκέμβριος 1948), σ. (έσω οπισθόφυλλο)