Είστε εδώ

«Ο ακαδημαϊκός μας Σπύρος Μελάς συνομιλεί με τον κ. διευθυντή μας κ. Βασ. Δεδούση», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 69