Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πνευματική κίνηση. Ο διαγωνισμός μας για το θεατρικό έργο. Αποτελέσματα», Μορφές, τχ. 26 (Νοέμβριος 1948), σ. 69-74