Είστε εδώ

«Βιομηχανία Φιλίππου», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. (οπισθόφυλλο)