Είστε εδώ

«Εκυκλοφόρησε: Ροδόπη. Η γυναίκα με την πολλαπλή ψυχή», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. (έσω οπισθόφυλλο)