Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διορθώσεις», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 40