Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ελληνίδες καλλιτέχνιδες στο εξωτερικό», Μορφές, τχ. 25 (Οκτώβριος 1948), σ. 40