Είστε εδώ

Μάλλωσης Ηρακλής Θ., «Κάπου σ' έχω γνωρίσει», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 426