Είστε εδώ

Joly Edmond, «Ο Άγιος Μάρκος της Βενετίας και το βυζαντινό πνεύμα. Ο βυζαντινός ρυθμός», Μορφές, τχ. 23 (Αύγουστος 1948), σ. 422-426