Είστε εδώ

Πιερίδης Γιάγκος, «Μιλήματα. Η στιγμή κι ο ευτυχισμένος», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 294