Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Γύρω από ένα κείμενο του Heidegger», Μορφές, τχ. 20 (Μάιος 1948), σ. 287-293