Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Από τη διάλεξη του κ. Αλ. Κουσκολέκα», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 278-279