Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας,Νίντας Μπάμπης,Ντάλιας Χρήστος,Δεδούσης Βασίλειος, «Ο Δ΄ Διαγωνισμός των Μορφών. Έκθεση της κριτικής επιτροπής», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 275-278