Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Πέτρου Χάρη, Ελεύθεροι πνευματικοί άνθρωποι (χρονικό μιας εποχής), εκδ. Ι. Κολλάρου και Σιας, Αθήναι 1947», Μορφές, τχ. 19 (Απρίλιος 1948), σ. 271