Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Μιχ. Τριανταφύλλου, Φωνή δευτέρα, Θεσσαλονίκη 1947», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 233-234