Είστε εδώ

«Βιογραφικό σημείωμα [Αρκάδιου Λευκού]», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 224