Είστε εδώ

Λευκός Αρκάδιος, «Κίτρινο και μπλε (Απόσπασμα από το μυθιστόρημα που τυπώνεται)», Μορφές, τχ. 18 (Μάρτιος 1948), σ. 221-224