Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Κρίνο λευκό», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. 190