Είστε εδώ

«Εκδόσεις Μορφών», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. (εσώφυλλο)