Είστε εδώ

«Table de matière», Μορφές, τχ. 17 (Φεβρουάριος 1948), σ. (εσώφυλλο)