Είστε εδώ

«Λογοτεχνικός διαγωνισμός», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 160