Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Το φως της Βηθλεέμ», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 136