Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Το γεναργάτικο φεγγάρι», Μορφές, τχ. 16 (Ιανουάριος 1948), σ. 135