Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Από μήνα σε μήνα. Το Θέατρο Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 358