Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέατρο. Μια νύχτα, μια ζωή του Σπ. Μελά. Ερασιτεχ. Θίασος Φοιτητών (Θέατρον Κρατικόν)», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 357