Είστε εδώ

Μπακαλάκης Γεώργιος, «Δύο εκθέσεις στο Baltimore», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 347-349