Είστε εδώ

Lannes Roger, «Καινούργιες τάσεις της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 344-346