Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Έκσταση», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 325-326