Είστε εδώ

Ρέγκος Πολύκλειτος, «Ελληνική τέχνη. Εκκλησάκι (Νάξος)», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. 321