Είστε εδώ

«Γ΄ διαγωνισμός των Μορφών: ποιητικός», Μορφές, τχ. 9 (Ιούνιος 1947), σ. (εσώφυλλο)