Είστε εδώ

«Από μήνα σε μήνα. Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 320