Είστε εδώ

Γεωργούλης Κωνσταντίνος Δ., «Ζωντανές, νεκρές και τεχνητές γλωσσες», Μορφές, τχ. 8 (Μάιος 1947), σ. 292-297